Thursday, February 9, 2012

ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ದಳಾಗಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಕನ್ಯೆ ಯಂತ ಹುಡುಗಿ ...

ಮದುವೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ದಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳನ್ನು ಹರಸಿ ಆಶಿರ್ವದಿಸಿ                                                                                   ಇಂತಿ
                                                                                              ಕವಿತಾ ಗೌಡ

1 comment: