Thursday, September 15, 2016

ಕರುನಾಡ ಕಾವೇರಿ

ಭೂತಾಯಿ ಹಡೆದವ್ವ
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜನ್ಮದಾತೆ
ಕಾವೇರಿ ನೀ ನಮ್ಮವ್ವ
ಕರುನಾಡ ಸಲಹುವಾಕೆ
ಭೂತಾಯಿ ದೇವಕಿ
ನೀನಮ್ಮ ಯಶೋದೆ
ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿದು
ಕಡಲಸೇರುವೆಯೇಕೆ
ನೀನಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಗ
ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಪರದಾಟ
ನಿನಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ
ನಿನಗಾಗಿ ಚೀರಾಟ
ಹೆಣಗಳ ಎಳೆದಾಟ
ರಾಜಕೀಯ ದಾಳದಾಟ
ಸಕ್ಕರೆ ಚೆಲ್ಲುವ ನಾಡಲ್ಲಿ
ಚೆಲ್ಲಾಡಿದೆ ಮಡುಗಟ್ಟಿದ ರಕ್ತ
ಕಸ್ತೂರಿ ಕಂಪಿಲ್ಲ
ಹೊಗೆಯೇ ತುಂಬಿದೆಯಲ್ಲ
ಬಾ ತಾಯೇ ಕಾವೇರಿ
ನೀ ಬೇಗ ಬಾ
ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಹರಿದು
ಕಡಲ ನೀಸೇರು ಬಾ
ಕರುನಾಡ ಕಂದನ
ಸಲಹು ಬಾ
ಸಲಹಿ ವಿಜಯಪತಾಕೆ
ಹಾರಿಸು ಬಾ
ಎಲ್ಲೆಡೆಯು ಶಾಂತಿ
ನೆಮ್ಮದಿಯ ಪಸರಿಸು ಬಾ

                                    --ಕವಿತಾ ಗೋಪಿಕುಂಟೆ 

No comments:

Post a Comment