Monday, August 17, 2015

ಪ್ರತಿಭೆ

ಕೆಸರಲ್ಲೆ ಹುಟ್ಟುವುದು ಕಮಲ
ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುವುದು ಪ್ರತಿಭೆ
ಕಮಲಕ್ಕೆ ಕೆಸರಿನ ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲ
ಪ್ರತಿಭೆಗೂ ಬಡತನದ ಹಂಗಿಲ್ಲ
ಕಮಲವ ದೇವರಿಗರ್ಪಿಸುವಾಗ
ಪ್ರತಿಭೆಗೂ  ಮನ್ನಣೆ ಬೇಕಲ್ಲವೇ

                                                 ಇಂತಿ,
                                                 ಕವಿತಾ ಗೋಪಿಕುಂಟೆ

No comments:

Post a Comment