Tuesday, May 26, 2015

ಬಾಯಿಸಿಹಿ

ಕಳಿತ ಹಣ್ಣು ಮರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು
ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋದು
ಎರೆಡೂ ಒಂದೇ

ಕೆಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೀಳ್ತಿನಿ
ಅಂತ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ
ಕಂಪನಿ ಯಾವಾಗ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಂತ
ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ

ಆದರೆ
ಹಣ್ಣು ಬಿದ್ದಾಗ, ಕೆಲಸ ಹೋದಾಗ
ಸಿಹಿಯಾಗೋದು ಮಾತ್ರ
ಬೇರೆಯವರ ಬಾಯಿ

                                                              ಇಂತಿ,
                                                              ಕವಿತಾ ಗೋಪಿಕುಂಟೆ

No comments:

Post a Comment